loading gif

Registracijom i korišćenjem ovog portala prihvatate sledeće uslove.


Opšte odredbe vezane sa sadržaj

Moja Odeća sajt je sajt koji spaja kupca i prodavca i ne preuzima nikakvu materijalnu ili krivičnu odgovornost, već za sadržaj koji se nalazi na stranici je odgovorno lice koje je dodalo oglas. Takođe ne preuzima odgovornost ni za tačnost podataka, kao ni za komunikaciju koja se dešava izmedju posetioca i onoga ko je dodao oglas, jer ne naplaćujemo naknade za pružanje usluge korisnicima sajta.


Šta ste dužni dodavanjem smeštaja?

Dužni ste da postavite istinite podatke tako da posetioce ne dovedete u zabludu, jer sami snosite posledice eventualne štete koje na taj način nanesete posetiocu ili ovom portalu.


Šta je zabranjeno na Moja Odeća?

Strogo je zabranjeno oglašavanje pornografije.


Kako koristimo prikupljene privatne podatke?

Prikupljeni podaci su dostupni javno na oglasima koje članovi sami omogućuju dodavanjem smeštaja te nismo odgovorni za tačnost podataka, kao ni to da li će ih neko koristiti u druge svrhe.